Довіра як соціальна чеснота: ТОП-6 цитат від української дослідниці

У другому розділі своєї книги-дослідження «У пошуках Людини. Homo emoticus» письменниця Віра Валлє аналізує поняття емоцій та основні підходи до їх класифікації, а також з’ясовує роль емоцій у житті людини.

Авторка запрошує читача до світу чотирьох важливих емоційних станів, переживання котрих слугує безцінним життєвим досвідом, — любові, довіри, страждання і самотності.

Сьогодні ми зупинимось на стані, який дослідниця розглядає під кутом зору соціології, а саме на довірі, як соціальній чесноті. Що таке довіра і на чому вона базується – наш черговий ТОП цитат від Віри Валлє.

***

Довіра — це готовність прийняти ризик в умовах очікування поведінки іншої людини з урахуванням фактора обмеженості інформації. Довіра — не просто спосіб діяти певним чином у певній ситуації, це мотивація діяти відповідним чином у співпраці. Причому той, хто довіряє іншому, свідомо робить себе вразливим, адже сприймає іншу сторону як таку, що пов’язана з ним спільними цілями або цінностями.

с. 64-65.

Оскільки основною функцією довіри є забезпечення спільної діяльності, цей емоційний стан є справжньою соціальною чеснотою. Довіра — це очікування членів спільноти щодо передбачуваності поведінки інших її членів відповідно до узгоджених неформальним чином норм. Довіра у спільноті може базуватися на релігійних цінностях, принципах чесності й справедливості, що поділяються її членами, національній ідентифікації й відчутті належності до нації, професійних стандартах поведінки і корпоративних кодексах етики, а також на спільних економічних інтересах.

с. 65.

Довіра об’єднує членів будь-якої групи тісними зв’язками взаєморозуміння і поваги, а тому сприяє ефективнішій співпраці таких груп. Ця соціальна чеснота продукує енергію єдності, необхідну для позитивних соціальних рішень та протидії соціальному злу.

с. 66.

Соціальний капітал, основу якого становить довіра, є фундаментом громадянського суспільства і демократії, адже він дає змогу різним групам об’єднуватися для захисту інтересів, що недостатньо враховуються державою або суцільно ігноруються нею, і сприяє налагодженню партнерських відносин між державою та громадянами.

с. 67.

Хоча правила і система норм є важливими для регламентації діяльності індивідів як на макро-, так і мікрорівні, очевидним є те, що вони не скасували необхідність взаємної довіри між учасниками суспільних відносин. Між правилами і довірою існує зворотний зв’язок: чим більше людям потрібні правила, що регулюють їхні дії, тим менше вони довіряють одне одному, і навпаки.

с. 67-68.

Довіра є емоційним станом, що слугує основою будь-якої спільної діяльності. Індивіди розширюють свої можливості, коли вони дотримуються правил співпраці, які хоч і обмежують свободу їхнього вибору, але дозволяють їм вступати у взаємодію з іншими членами спільноти і координувати свої дії. Довіра — це соціальна чеснота, без якої неможлива жодна спільна діяльність.

с. 68.

Поділитися

Поділитися на facebook
Поділитися на telegram
Поділитися на twitter
Поділитися на linkedin
Поділитися на email
Поділитися на print

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *