Афоризми, цитати, визначення

Свобода – це...

Свобода як внутрішня здатність людини ідентична здатності щось починати, подібно до того, як свобода в якості політичної реальності ідентична простору для руху між людьми.

Свобода як внутрішня здатність людини ідентична здатності щось починати, подібно до того, як свобода в якості політичної реальності ідентична простору для руху між людьми. Ганна

Читати повністю »

Істинність життя полягає у боротьбі з його нещирістю і боягузтвом, яке нездатне поглянути в очі самому собі. Мораль цієї філософії ось яка: за будь-яких умов стояти за свободу, жити заради того постійно поновлюваного завдання людини.

Людина хотіла б ухилитися від носія свободи, тобто … від своєї повинності творити, бути справжнім джерелом, а не його припоною: людина хотіла б у своєму

Читати повністю »

Поняття свободи коріниться в усвідомленні того, що людина народилася вільною і ніякий уряд не має права привласнювати собі владу обмежувати цю свободу.

Поняття свободи коріниться в усвідомленні того, що людина народилася вільною і ніякий уряд не має права привласнювати собі владу обмежувати цю свободу. Владімір Тисменяну. «Поворот

Читати повністю »

Свобода повинна бути свободою вибирати на власний розсуд, як прожити життя, і це передбачає наявність приватного життя, бо воно є тією сферою, де ця свобода може бути сформована.

Свобода повинна бути свободою вибирати на власний розсуд, як прожити життя, і це передбачає наявність приватного життя, бо воно є тією сферою, де ця свобода

Читати повністю »

Ми вільні, якщо можемо змінювати умови свого власного існування, якщо можемо панувати над речами, котрі намагаються панувати над нами.

Ми вільні, якщо можемо змінювати умови свого власного існування, якщо можемо панувати над речами, котрі намагаються панувати над нами. Чарльз Тейлор. “Етика автентичності”. — с.

Читати повністю »

Природа вільного суспільства така, що воно завжди буде місцем боротьби між нижчими й вищими формами свободи.

Природа вільного суспільства така, що воно завжди буде місцем боротьби між нижчими й вищими формами свободи. Чарльз Тейлор. “Етика автентичності”. — с. 69.

Читати повністю »

Ніколи поневоленій нації, що бореться за свою незалежність і свободу, не можна закинути шовінізму.

Ніколи поневоленій нації, що бореться за свою незалежність і свободу, не можна закинути шовінізму.  Іван Багряний. «Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе». — с. 209.

Читати повністю »

Людинi даровано свободу як її природне право на життя, що не може бути нi передароване, нi позичене, нi суджене.

Людинi даровано свободу як її природне право на життя, що не може бути нi передароване, нi позичене, нi суджене… Існування природного права за участю розуму

Читати повністю »

Почуття iндивiдуальної свободи розвиває своєрiдний «культ» соцiально i полiтично активних громадян, якi себе власне такими усвiдомлюють i не допускають осатанiлої сваволi.

Найбiльша цiннiсть громадянського суспiльства – почуття iндивiдуальної свободи – розвиває своєрiдний «культ» соцiально i полiтично активних громадян, якi себе власне такими усвiдомлюють i не допускають

Читати повністю »

Свобода потребує розумiння i не може здiйснитися на рiвнi особистої гадки або впертости переконання, iнтенцiєю якого є будь-яка очiкувана особиста вигода.

Свобода потребує розумiння i не може здiйснитися на рiвнi особистої гадки або впертости переконання, iнтенцiєю якого є будь-яка очiкувана особиста вигода. У такому значеннi свобода

Читати повністю »

Без свободи немає культури, а без культури немає сучасного суспільства, немає й добробуту.

Без свободи немає культури, а без культури немає сучасного суспільства, немає й добробуту. Іван Дзюба. «Бо  то  не  просто  мова,  звуки…  :  цикл  статей»  /  І. Дзюба. – повторне  вид., 

Читати повністю »

Популізм, запит на прості рішення і «сильну руку» призводить до диктатури і веде в зворотний бік від свободи.

Популізм, запит на прості рішення і «сильну руку» призводить до диктатури і веде в зворотний бік від свободи. Мирослава Барчук на відкритті львівського медіафоруму.

Читати повністю »

Оскільки свобода зазвичай сприймається слабкими людьми так, немовби вони стоять голі й безпорадні перед негостинним світом, вони намагаються врятуватися, завдаючи шкоди чужій або власній особистості.

Оскільки свобода зазвичай сприймається слабкими людьми так, немовби вони стоять голі й безпорадні перед негостинним світом, вони намагаються врятуватися, завдаючи шкоди чужій або власній особистості.

Читати повністю »

Вибір і підтримка тих чи тих цінностей передбачає нашу свободу: підтримуючи одні цінності супроти інших, ми стаємо творцями власного життя, своєї історії.

Вибір і підтримка тих чи тих цінностей передбачає нашу свободу: підтримуючи одні цінності супроти інших, ми стаємо творцями власного життя, своєї історії. Від нашої волі

Читати повністю »

Міра свободи в сучасних суспільствах прямо пропорційно залежить від того, наскільки самі люди шанують моральні та правові цінності.

Міра свободи в сучасних суспільствах прямо пропорційно залежить від того, наскільки самі люди шанують моральні та правові цінності. Чим поширеніший моральний та правовий нігілізм, тим

Читати повністю »

Людина задоволена, радісна, сповнена миру та сміливості, — це людина вільна, вона впевнено переживає пригоду свободи, яка вивільнюється в її житті.

Людина задоволена, радісна, сповнена миру та сміливості, — це людина вільна, вона впевнено переживає пригоду свободи, яка вивільнюється в її житті. Сильвіо Каттаріна. Вогонь горить

Читати повністю »

Свобода, що зумовлює відповідальність, повинна керувати людською природою, а не бути керуваною нею.

Свобода, що зумовлює відповідальність, повинна керувати людською природою, а не бути керуваною нею. Мухаммад Абдалла Драз. Моральність у Корані та велика користь людяності. / Волинські

Читати повністю »

Довершення потенційної свободи до реального рівня буде можливим лише за умови послідовної розбудови громадянського суспільства та поліпшення морального рівня громадян.

Довершення формальної свободи, потенційної свободи, яку надає демократична держава та верховенство права, до реального й автентичного рівня буде можливим лише за умови послідовної розбудови громадянського

Читати повністю »

Інші створюють рамки нашої свободи; ми вільні лише доти, доки не порушуємо чиєїсь свободи. Інакше: якщо ми діємо морально щодо інших.

Інші створюють рамки нашої свободи; ми вільні лише доти, доки не порушуємо чиєїсь свободи. Інакше: якщо ми діємо морально щодо інших. Пйотр Штомпка. Соціальний капітал…

Читати повністю »

Найпосередніша свобода незмірно краща за найпершокласнішу диктатуру, бо дозволяє людині вижити і зберегти гідність і милосердя

Невже незрозуміло, що найпосередніша свобода незмірно краща за найпершокласнішу диктатуру, бо дозволяє людині вижити і зберегти гідність і милосердя? Михайло Епштейн. Від совка до бобка.

Читати повністю »