Володимир Мономах

Київський та переяславський князь із династії Рюриковичів (1053-1125).